GDB - DOOPSGEZINDE RETRAITES 2017


Wij nodigen U van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan een van onze retraites.

U kunt kiezen uit onderstaande retraites die - onder ervaren leiding -

het thema op hun eigen wijze uitwerken.

Alle retraites worden gehouden op Buitengoed ‘Fredeshiem’ in Steenwijk.

 

RETRAITE 1 (op dit moment nog 2 plaatsen beschikbaar)

Retraite voor vrouwen, mannen en (echt)paren

Vrijdag 27 t/m Zondag 29 Januari 2017

Thema:

Leiding: “De smaak van de stilte”

ds. Marion Bruggen (Groningen)

drs. Marjan Kip, pastoraal werker (Almere)

ds. Christine Schlette (de Knipe)

Maximaal 25 deelnemers

 

 

RETRAITE 2 (op dit moment nog 19 plaatsen beschikbaar)

Vrouwenretraite in de veertig dagen tijd

Vrijdag 24 t/m Zondag 26 Maart 2017

Thema: “ Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur  is …...!”

Leiding:

ds. Iris Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp)

ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht)

Marbo Hieminga (Voorschoten)

 

Maximaal 25 deelnemers

 

 

OVER DE RETRAITES

 

 

Retraite 1: Voor mannen, vrouwen en (echt)paren

Thema: ”De smaak van de stilte”

 

Wat te doen als je niets meer kan doen?

Voor deze opgave kwam Bieke VandeKerckhove te staan. Op haar 19e kreeg ze de diagnose ALS.

Ze zou niet lang meer te leven hebben. Dit nieuws verpletterde haar volkomen.Twee jaar lang zocht ze een uitweg uit haar wanhoop. Niets hielp. En toch, toen ze niet meer wist waar ze het nog kon zoeken, op die onmogelijke plek van ‘ten dode opgeschreven zijn en de pijn met niets kunnen verzachten’ opende zich iets van een weg.

Die weg opende zich in de stilte, volkomen onverwacht.

 

Ze schrijft een boek “De smaak van de stilte” waarin ze weergeeft wat ze meemaakt, wat en wie haar troost en wat haar doet verdergaan met het aanvankelijke schamele restje leven dat ze nog heeft.

 

Ook als je niet met zoiets ernstigs als Bieke te maken krijgt, is “De smaak van de stilte” een inspiratiebron voor je eigen leven. Tijdens de retraite zullen fragmenten uit haar boek centraal staan.

Ze zullen ons uitdagen om zelf ook op zoek te gaan naar wat ons hoop en kracht geeft.

Hoe ga jij om met grensmomenten in je leven?

Wat helpt jou om het vol te houden als je soms vastloopt?

Wat/wie doet jou verdergaan?

Wat is voedsel voor je ziel?

 

 

Retraite 2: Voor vrouwen in de 40-dagen tijd

Thema: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur  is …...!”

 

“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is …..!”. Wie kent het spelletje niet van verjaars-partijtjes of lange ritjes in  trein of auto ? Speuren naar wat een ander gezien heeft. Al vroeg is ons geleerd te kijken: links rechts links en dan pas oversteken ! Kijken: daar begint ons leven mee …..

 

In de bijbel is een prachtig verhaal over de ziener Bileam en zijn ezelin (Numeri 22) De ziener kijkt en ziet niet wat zijn ezelin ziet. Blijkbaar is er een verschil tussen kijken en zien! Het vitale belang van zien is hoorbaar/voelbaar in onze taal. We spreken over iets doorzien, over uitzien en omzien naar, een leven voor je zien of geen uitkomst meer zien. Zien heeft als het ware met ons ´innerlijk oog´ te maken. Zo treffend verwoord door de schrijfster Anaïs Nin : “ We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien de dingen zoals wij zijn.”

 

Zien :dat verlangen we ook in ons contact met anderen. We willen niet bekeken worden, maar gezien worden. En dat is waar we in deze retraite ruimte voor maken. Ruimte voor wat ons van binnenuit beweegt. Welke krachten, machten, illusies houden ons af van werkelijk zien? Maakt routine ons oog lui ? Wat geeft ons ´nieuwe ogen´ ?

 

In stilte en  in creatieve werkvormen diepen wij ons thema uit. Zoeken wij verbinding met ons hart en de (A)ander, vieren wij door hoogten en diepten het leven op weg naar Pasen .

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 

Deelnameprijs:

 

Retraite 1: 180 tot 200 €  pp (eigen kamer) of 160 tot 180 € p.p (samen 2 pers kamer)

Retraite 2:180 tot 200 € pp (eigen kamer)  

De deelnameprijs is inclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs is variabel gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is 180 euro voor 1-persoons kamer, wie meer kan en wil betalen mag dan tussen de 180 en 200 euro betalen. De minimale prijs voor 2-persoons kamer is 160 euro, wie meer kan en wil betalen kan tussen de 160 en 180 euro betalen.

 

Steunfonds Doopsgezinde Retraites

 

Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om financiële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marije Koettnitz-Worst.

Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven!

 

Opgave

 

Omdat er voor elke retraite een strikt maximum aan deelnemers wordt aangehouden is snelle opgave raadzaam. Als de retraite waarvoor u zich opgeeft reeds is volgeboekt dan neem ik contact met u op. De volgorde van de deelnemerslijst wordt bepaald naar binnen-komst van betaling en het ingevulde opgavenformulier.

Enkele weken voor de aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelnemerslijst en  informatie over de retraite waarvoor u zich heeft opgegeven.

 

PR is belangrijk

 nieuwe deelnemers, nieuwe ideeën, ook wij gaan immers met onze tijd mee!

 

De retraiteaankondiging wordt binnenkort ook geplaatst in Doopsgezind.nl, gemeentebladen en nieuwsbrieven binnen de broederschap. Verder is het aan ieder van u om de aankondi-ging in uw eigen gemeenteblad te laten plaatsen, maar ik kan dit ook voor u regelen. Kent u iemand die belangstelling heeft voor onze retraites, deel dit dan mee! Als u mij haar/zijn adres even doorgeeft dan stuur ik daar ook een uitnodiging heen.

 

Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met:

 

Marije Koettnitz-Worst

B. Venemastraat 11 B7

9671 AA Winschoten

Telefoon: 0597-856220 / 06-15012674

email: marijeworst@yahoo.nl

Rekeningnummer:

IBAN:NL33INGB0000714025 / BIC: INBNL2A

T.n.v. Doopsgezinde Retraites Nederland

Info aanvragen Vragen?Wij helpen u graag: (0521) 535 100